ماژیک کالیگرافی مونگیو 12 رنگ قطر 2 میل non toxic. ماژیک حرفه ای خطاطی مونگیو 12 رنگ. پایه آب و غیر سمی کیفیت بسیار بالای نوک و جوهر. نوک تخت.

نمایش یک نتیجه